תקנון האתר

תקנון

 1. אתר מג'נטה (להלן: "האתר") הינו אתר אינטרנט אשר מציע שירותי דפוס על מוצרים שונים. האתר הינו בבעלות חברת מג'נטה פתרונות הדפסה בע"מ בע"מ (להלן: "מג'נטה")
 2. כל המבצע פעולה באתר (להלן: "משתתף") מצהיר ומתחייב בפעולתו זו כי הינו מודע לתקנון האתר ומסכים להוראותיו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם. "פעולה באתר" משמעה – כל הרשמה לאתר, כל השתתפות במבצע או פעילות שתתנהל באתר על כל שלוחותיו, כל פעולת רכישת מוצר או שירות המוצע באתר.
 3. רשאי לבצע פעולה באתר, כל אדם תושב מדינת ישראל בן 18 שנים ומעלה (וכן חברה המאוגדת כדין לפי חוקי מדינת ישראל והרשומה ברשם החברות בישראל) אשר הינו בעל תא דואר אלקטרוני ברשת ואשר ברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הפעילות וקבילות ע"י הבנקים בישראל.
 4. בעת ביצוע הפעולה באתר יידרש המשתתף להכניס למערכת את הפרטים הבאים: ת.ז./ח.פ., שם פרטי, שם משפחה, שם חברה, טלפון, ישוב, מיקוד, דואר אלקטרוני ופרטי אשראי לתשלום הפרטים אשר יימסרו באמצעות האתר יישמרו על-ידי מג'נטה וייעשה בהם שימוש בהתאם להוראות מדיניות הפרטיות של האתר למעט נותני כרטיס האשראי.
 5. דיוור פרסומי והודעות – כל משתתף או משתמש באתר המוסר את פרטיו למפעילי האתר במהלך רכישה, או כל אינטראקציה אחרת מול מפעילי האתר, נותן בזאת את הסכמתו המפורשת לקבלת דברי פרסומת ממג'נטה בע"מ, כמשמעות הסכמה זו בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982 (חוק הספאם).
  דברי הפרסומת ישלחו אל פרטי הקשר שמסרת במהלך הרכישה או הקשר מול נציגי האתר. בכל עת תוכל לחזור בך מהסכמתך ולהודיע לנו על סירוב לקבלת דברי פרסומת, על-ידי משלוח הודעת סירוב. הדרך למשלוח הודעת הסירוב תפורט בהודעות הפרסומת שישלחו אליך.
 6. פרטיות – אנו מכבדים את פרטיותך בעת השימוש באתר. מדיניות הפרטיות של האתר מפרטת את המידע שאנו אוספים ואת השימושים שנעשה בו והיא מהווה חלק בלתי נפרד מתקנון האתר.
 7. הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר ו/או לבעליו ו/או למפעיליו.
 8. החיוב מתבצע בזמן סגירת ההזמנה, במקרה ואחד או יותר מהמוצרים שבהזמנה אינו במלאי ולא יהיה ניתן להשיגו- יתבצע זיכוי ע"י מנהלי האתר ישירות לכרטיס האשראי של הלקוח.
 9. כל הזמנה שמבוצעת באתר טעונה אישור של הרשת טרם קליטתה הסופית כהזמנה, הרשת רשאית לבטל מכירה עקב טעות במחיר במקרה של טעות הרשת תפנה לצרכן לתשלום ההפרש ו/או ביטול ההזמנה. 
 10. בכל המבצעים המופיעים באתר זיווג המוצרים שבמבצע ו/או שבהנחה יבוצע תמיד על המוצר הזול מבין כלל המוצרים שירכשו ע"י הלקוח.
 11. המחירים באתר כוללים מע"מ, אלא אם צוין אחרת במפורש.
 12. משלוח המוצרים ללקוח יבוצע עד 18 ימי עבודה מיום ההזמנה באתר, למעט תקלות שאינן בשליטת מג'נטה פתרונות הדפסה בע"מ.
 13. במקרה שהמשלוח אבד בדואר (כלומר, המשלוח טרם הגיע ליעדו בתוך 21 יום ממועד משלוח ההזמנה), יישלח משלוח נוסף בדואר רשום, מוקדם ככל שניתן (בהתאם לזמינות המוצר).
 14. מג'נטה לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו רכישה של לקוח לא תתקבל במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מלקוח לרכוש מוצרים.
 15. מג'נטה לא תישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתתפי המכירה או כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.
 16. מג'נטה שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר ו/או חלקים ממנו, ו/או לבטל פעילות מסוימת באתר ו/או לבטל מכירה – הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 17. מג'נטה רשאית לעשות מבצעים מעת לעת אשר יהיו תקפים באתר בלבד ואו כהטבה לרוכשים דרך האתר.
 18. מבלי לגרוע מהאמור לעיל: אם גורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת מג'נטה ו/או מפעילי האתר יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים באופן מלא או באופן חלקי, ובדרך כלשהיא, ו/או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, ו/או אם בשל כל גורם שהינו בגדר כח עליון יימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או אספקת המוצרים, ו/או אם יחולו שינויים בשעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר, רשאית מג'נטה להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה.
 19. במקרה של טעות בהדפסה, בתיאור המוצר ו/או במחירו, בתנאי התשלום, בתמונת המוצר או בכל חומר אחר, או בקבלת הנתונים ממבצע פעולה באתר, רשאית מג'נטה, אך לא חייבת, לבטל את הרכישה הספציפית .
 20. מג'נטה שומרת על זכותה לשנות תקנון וכללים אלו מעת לעת.
  עודכן לאחרונה: ‏06.02.24